آدرس کارگاه:

اصفهان، شهرستان برخوار، دولت آباد، خیابان 17 شهریور، فرعی 8 غربی، پلاک 10

پست الکترونیک :

VITABAZR@GMAIL.COM

شماره های تماس

09139283211 معتمدی پور

03145863819 تلفن کارگاه